• fabrikk
  • Vårt produksjons-anlegg

Longvamør AS ble stiftet 15.09.2010.  Selskapet har kontor og produksjonslokaler på Stette i Skodje kommune på Sunnmøre.  

Til tross for sin unge alder har selskapet mattradisjoner helt tilbake til 1970-tallet. Svinemør- og Tørrmør-pølsene fra Longvamør har opp gjennom årene fått en fast plass på middagsbordet hos svært mange, spesielt på Sunnmøre.  Longvamør har gjennom utvikling av sine produkter fått et godt omdømme, og blir i dag ansette som en leverandør av kvalitetsprodukt.

Longvamør AS har siden oppstarten hatt en solid vekst. Mange nye avtaler er inngått og omsetningen er økt vesentlig. Veksten er imidlertid kontrollert, slik at bedriften til enhver tid har full oversikt og kontroll.

Bred erfaring
De ansatte hos Longvamør AS har alle bred erfaring fra bransjen. Alle ansatte har fagbrev og lang fartstid fra Nortura (Gilde) sitt anlegg i Ålesund.

Bygd på gamle tradisjoner
Vi viderefører vår tradisjonsrike svinemør og tørrmør med de orginale oppskriftene fra 1947.  Longvamøren er kjent for mange, særlig for den litt eldre garde. Møren har tidligere gått under navn som Odd-møren, Brattvåg-mør, Longva-mør,  Krogsæter møren og svinemør fra Brattvåg.

Trygg mat
Longvamør AS har høy fokus på produksjon av Trygg Mat. Vi er godkjent av Mattilsynet for nedskjæring samt produksjon og lagring av kjøttprodukter. Vi har de strengeste krav til hygiene og nivået er basert på våre egne krav, kundenes krav og Mattilsynets krav.

Vårt kvalitetssystem er bygget opp etter HACCP prinsippene. Det vil si at hver prosess har gjennomgått en fareanalyse for mikrobiologiske, kjemiske og fysiske farer. Vi har en omfattende internkontroll som innebærer kvalitetskontroll i alle ledd fra råvare til ferdigvare.